• 0 222 228 1454

MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ

  • 05.12.2019

MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ PROJESİ İLE KOÇ HOLDİNG’E TİSK’TEN BÜYÜK ÖDÜL  Koç Holding, Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi (MLMM) ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) düzenlediği ‘2014 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri Yarışması’nda etkililik, iyi uygulama, kapsayıcılık, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik alanlarındaki başarısıyla “Büyük Ödül”ün sahibi oldu. Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl, “1 milyondan fazla çalışan istihdamını temsil eden TİSK’ten aldığımız bu değerli ödülü, Koç Topluluğu’nun mesleki eğitime gönül veren tüm çalışanlarına armağan ediyoruz’’ diye konuştu.

 Avrupa Birliği’nin finansman desteği ile TİSK’in liderliğinde yürütülen “Herkes İçin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi” kapsamındaki “TİSK 2014 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri”, İstanbul’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Koç Holding, Milli Eğitim Bakanlığı ve Vehbi Koç Vakfı işbirliğiyle 2006 yılından bu yana yürüttüğü Meslek Lisesi Memleket Meselesi projesi (MLMM) ile TİSK’in Büyük Ödülü’nü almaya hak kazandı. Yarışmaya katılan 58’i büyük ölçekli, 10’u küçük ve orta ölçekli şirket olmak üzere toplam 68 şirketin projeleri; etkililik, iyi uygulama, kapsayıcılık, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik alanlarında değerlendirildi. MLMM projesinin bu beş kriterin tümünü kapsaması nedeniyle Büyük Ödül’ün, Koç Holding’e verildiği açıklandı.

     Oya Ünlü Kızıl: ‘‘Projemizin Koç Topluluğu dışında 44 şirket tarafından sahiplenilmesi bize gurur ve mutluluk veriyor’.’ 
 Törene katılarak Koç Holding adına ödülü alan Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl, hem yurtiçinde hem de yurtdışında önemli başarılar kazanan MLMM projesinin TİSK’in KSS Büyük Ödül’üne layık görülmesinden dolayı büyük onur duyduklarını ifade etti. TİSK’in jüri üyelerine de teşekkür eden Kızıl, “Adeta bir mozaik oluşturan her biri alanında değerli isimlerin bir araya geldiği jürinin bize bu ödülü layık görmesini ayrıca önemsiyorum. Meslek liselerinde eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik bir kamu-özel sektör işbirliği modeli oluşturmak üzere ‘Meslek Lisesi Memleket Meselesi’ sloganı ile yola çıkmıştık. Bu işbirliği modeli; kapsayıcı, yenilikçi, etkili iyi uygulamaları besledi ve onlardan beslendi. Koç Holding olarak bugüne kadar 81 ildeki 264 okulda okuyan 8.100’den fazla öğrenciye burs desteği verdiğimiz projede ayrıca Koç Topluluğu şirketleri tarafından geliştirilen mikro projeler ile 5 sektörde, 29 laboratuvar, 7 eğitim merkezi, 1 meslek lisesi ve 1 meslek yüksekokulu kurduk’’ dedi.

 Bugün MLMM’nin Türkiye’de özel sektör tarafından sahiplenilerek sürdürülebilirliği sağlanmış bir proje olduğuna vurgu yapan Oya Ünlü Kızıl, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kendine güvenen, potansiyellerini keşfedebilen, aktif vatandaş olarak rol alma, problem çözme ve ekip çalışması gibi uygulama alanlarında başarılı olacak, iş dünyasında aranan gençler yetiştirmek düşüncesi üzerine kurulan Meslek Lisesi Koçları Programı’nın bugün Koç Topluluğu dışında 44 şirket tarafından sahiplenilmesi de bize ayrı bir gurur ve mutluluk veriyor. ” Oya Ünlü Kızıl, 1 milyondan fazla çalışan istihdamını temsil eden TİSK’ten aldıkları bu değerli ödülü, Koç Topluluğu’nun mesleki eğitime gönül veren tüm çalışanlarına armağan ettiklerini de sözlerine ekledi.

     Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi Hakkında:
2006-2013 yılları arasında Koç Holding ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ve Vehbi Koç Vakfı’nın desteği ile yürütülen Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) Projesi ile mesleki-teknik eğitimin ülke ekonomisi açısından önemi konusunda toplumun her kesiminde farkındalık yaratılması, bu konuda liderlik yapılarak, devletle iş dünyası arasında işbirliğinin tohumlarının atılması ve kalifiye işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunarak gençlerin meslek eğitimine özendirilmesi hedeflenmiştir.

 20 Koç Topluluğu şirketi ve 579  Koç Topluluğu çalışanının gönüllü desteği ile yürütülen proje 81 ilde, 264 okulda 8.118 öğrenciye aktif burs, staj talebinde bulunan bursiyerlerin %80’ine Koç Topluluğu şirketlerinde staj imkanı sağlamıştır. Proje kapsamında mesleki eğitimin kalitesinin artırılması için bir model oluşturulmuştur. Burs, müfredat, laboratuvar, staj, kişisel ve mesleki eğitim ve istihdam gibi birleşenleri ile “Okul-İşletme İşbirliği Modeli” adını alan bu örnek uygulama zamanla Koç Topluluğu şirketlerinin mesleki eğitim yatırımları ve insan kaynakları politikalarının entegre bir parçası haline gelmiş, bu kapsamda geliştirilen mikro projeler ile 8 Koç Topluluğu şirketi tarafından 5 sektörde, 29 laboratuvar, 7 eğitim merkezi, 1 meslek lisesi ve 1 meslek yüksek okulu kurulmuştur. Projenin son 3 yılında oluşturulan modelin özel sektöre yaygınlaştırılması için çeşitli çalışmalar hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimi desteklemek üzere geliştirilen Meslek Lisesi Koçları Programı’nın 2012 yılında ÖSGD’ye devredilmesi ile program ilk 2 yılında 44 şirketten 529 gönüllü ile 2.900 öğrenciye ulaşmıştır.